As berader is my belangrikste rol om voorkomend op te tree. Voordat ernstige sielkundige probleme na vore kom en die hulp van ‘n sielkundige en/of psigiater ingeroep moet word, verleen ek ondersteuning t.o.v. verskeie areas.

Ek werk met alle kinders vanaf ouderdom 4 jaar. Ek werk vanuit ‘n Christelike perspektief en  ‘n verskeidenheid tegnieke en benaderings word gevolg aangesien elke kind as ‘n unieke individu benader word.

Temas wat aangespreek word sluit o.a. in:

 • Sosiale en emosionele vaardighede
 • Besluitneming
 • Aanvaarding van verantwoordelikheid
 • Probleemoplossing & hanteringsmeganismes
 • Bou van positiewe en realistiese selfkonsep
 • Aanleer van gepaste gedrag
 • Konflikhantering
 • Ouer/kind verhouding

Tipes probleemsituasies wat hanteer word:

 • Egskeiding
 • Vrese
 • Dood/verlies
 • Hospitalisasie
 • Motivering