As berader is my belangrikste rol om voorkomend op te tree. Voordat ernstige sielkundige probleme na vore kom en die hulp van ‘n sielkundige en/of psigiater ingeroep moet word, verleen ek ondersteuning t.o.v. verskeie areas.

Ek werk met alle kinders vanaf ouderdom 4 jaar. Ek werk vanuit ‘n Christelike perspektief en  ‘n verskeidenheid tegnieke en benaderings word gevolg aangesien elke kind as ‘n unieke individu benader word.

Kontak my vir voorkomende berading op sel 082 565 2567 of stuur 'n e-pos hier.

  • My praktyk is geregistreer by die “HPCSA” en fooie kan teruggeeïs word by u mediese fonds.
  • Groepwerk kan ook gedoen word (bv. afknouery by skool, gedeelde trauma, ens.)

Vir meer inligting oor die temas wat aangespreek word en die verskillende probleemsituasies wat hanteer word, kliek hier.

 

 

 

As berader is my belangrikste rol om voorkomend op te tree. Voordat ernstige sielkundige probleme na vore kom en die hulp van ‘n sielkundige en/of psigiater ingeroep moet word, verleen ek ondersteuning t.o.v. verskeie areas.

Ek werk met alle kinders vanaf ouderdom 4 jaar. Ek werk vanuit ‘n Christelike perspektief en  ‘n verskeidenheid tegnieke en benaderings word gevolg aangesien elke kind as ‘n unieke individu benader word.

Kontak my vir voorkomende berading op sel 082 565 2567 of stuur 'n e-pos hier.

  • My praktyk is geregistreer by die “HPCSA” en fooie kan teruggeeïs word by u mediese fonds.
  • Groepwerk kan ook gedoen word (bv. afknouery by skool, gedeelde trauma, ens.)

Vir meer inligting oor die temas wat aangespreek word en die verskillende probleemsituasies wat hanteer word, kliek hier.