B.BIBL (PU VIR CHO); B.ED (HONS.) (OPV.SIELK)
(PU VIR CHO); M.ED (LEERDERSONDERSTEUNING) (NWU)
REG. NO: PRC0010413; PR NO: 0810000489980

Meer oor wat ek doen

As berader is my belangrikste rol om voorkomend op te tree. Voordat ernstige sielkundige probleme na vore kom en die hulp van ‘n sielkundige en/of psigiater ingeroep moet word, verleen ek ondersteuning t.o.v. verskeie areas.

Ek werk met alle kinders tot en met 12 jaar. Ek werk vanuit 'n Christelike perspektief en 'n verskeidenheid tegnieke en benaderings (ook spelterapie) word gevolg aangesien elke kind as 'n individu benader word.

My praktyk is geregistreer by die "HPCSA" en fooie kan teruggeeÏs word by u mediese fonds. Groepwerk kan ook gedoen word (bv. afknouery by skool, gedeelde trauma, ens.)